Värdepappersbolag

Värdepappersbolag omfattar ett flertal verksamheter som kräver tillstånd från Finansinspektionen.

  • Investeringsrådgivning
  • Ordermottagning
  • Diskretionär portföljförvaltning
  • Viss corporate finance-verksamhet
  • Driva börs eller handelsplattform.

Värdepappersbolag som omfattas av den statliga insättningsgarantin

  • Garantum Fondkommission Aktiebolag 556668-1531
  • Mangold Fondkommission AB 556585-1267
  • Pareto Öhman AB 556206-8956
  • SP Capital AB 556552-2439