Kreditmarknadsbolag

Kreditmarknadsbolag
Ett kreditmarknadsbolag är ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse.
Det finns flera kreditmarknadsbolag i Sverige:

 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer(publ)556645-9755
 • AK Nordic AB 556197-8825
 • Aktiebolaget Svensk Exportkredit 556084-0315
 • Avida Finans AB 556230-9004
 • BlueStep Finans AB 556717-5129
 • BMW Financial Services Scandinavia AB 556482-8555
 • CIT Group (Nordic) AB 556630-5412
 • De Lage Landen Finans AB 556203-0576
 • Diners Club Nordic AB 556412-7545
 • EnterCard Sverige AB 556673-0593
 • Eurocard AB 556070-4453
 • Exchange Finans Europe AB 556517-1773
 • Finaref AB 556634-3280
 • Forso Nordic AB 556739-4894
 • FriSpar Bolån AB 556248-3338
 • GCC Capital AB 556058-8740
 • Handelsbanken Finans Aktiebolag 556053-0841
 • Hoist Kredit Aktiebolag 556329-5699
 • Key Equipment Finance Nordic AB 556393-0089
 • Klarna AB 556737-0431
 • Kommuninvest i Sverige AB 556281-4409
 • L Finans Aktiebolag 556647-7716
 • Landshypotek Aktiebolag 556500-2762
 • Landshypotek Jordbrukskredit AB (publ) 556263-8808
 • Lantmännen Finans AB 556664-8118
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)556244-1781
 • ML Rental AB 556047-9700
 • Nordax Finans AB (publ) 556647-7286
 • Nordea Finans Sverige AB 556021-1475
 • Nordea Hypotek Aktiebolag (publ) 556091-5448
 • PayEx Credit AB 556735-5671
 • Remium Nordic AB 556101-9174
 • Scania Finans Aktiebolag 556049-2570
 • Sevenday Finans AB 556728-9219
 • Siemens Financial Services AB 556256-4129
 • Solidum AB (publ) 556760-6032
 • Stadshypotek AB 556459-6715
 • Svea Ekonomi AB 556489-2924
 • Swedbank Card Services AB 556691-3587
 • Swedbank Finans Aktiebolag 556131-3395
 • Swedbank Hypotek AB556003-3283
 • TeliaSonera Finans Aktiebolag 556404-6661
 • Toyota Material Handling Europe Rental AB 556032-5002
 • Wasa Kredit AB 556311-9204
 • Volkswagen Finans Sverige AB 556258-8904

Lagstiftning

Kreditmarknadsbolagen följer bla lagen för kreditmarkandsbolag eller bankrörelselagen.

Olika typer av krediter

 • Factoringkrediter
 • Avbetalningskrediter
 • Konto- och betalkortskrediter
 • Kontokortskrediter
 • Betalkortskrediter
 • Kontraktskrediter
 • Reverskrediter