Inkassobolag

Inkasso är när en åtgärd från en borgenär (den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (den som lånat pengar) för att driva in en obetald skuld. Skulle gäldenären vägra betala tillbaka kan borgenären vända sig till kronofogden för att driva in sin skuld.

Den som driver in fordringar för annans räkning, eller fordringar som har övertagits för indrivning, måste normalt ha Datainspektionens tillstånd. Företag som står under Finansinspektionens tillsyn (främst banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag) får bedriva inkasso verksamhet utan datainspektionens tillstånd.

Ett inkasso ärende går i vanliga fall till så att den som är skyldig pengar får ett kravbrev med krav vad som kommer hända om skulden inte betalas. Det kan tex handla om en ansökan till kronofogden att utfärda ett betalningsföreläggande vilket kan leda till utmätning. Det kan också handla om att stänga av ett abonnemang eller att ett kreditavtal sägs upp.

Inkassolagen reglerar hur inkasson ska drivas.

Lista från Datainspektionen på företag som har inkassotillstånd