Försäkringsförmedlare

Branschföreningen för försäkringsmäklare är Svenska Försäkrings förmedlares förening:
http://www.sfm.se/